logo
logo

Ruth Maiers korte liv

Wien - Oslo - Auschwitz

Dokumentasjonssenteret for østerriksk motstand, Wien | Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter, Oslo

Passbildersammlung

Ruth Maiers korte liv

Gersthofer Straße 75-77, Ecke Hockegasse

En lykkelig familie i Wien

Tagebucheintrag

Etter Hitler-Tysklands innlemmelse av Østerrike 1938: Nazistene gjør Ruth Maier jødisk

Einwendung gegen Wohnungskündigung

"Oppsigelsesgrunn: Ikke-arier" – utkastelse fra leiligheten

Ruth Maier

Tilflukt i Norge

Deportation Oslo - Auschwitz

Deportasjon og mord

Stolperstein

Ettermæle

Tagebuch

Ruth Maiers dagbøker som del av verdens dokumentarv

Credits

Unterstützt von: