logo
logo

"Oppsigelsesgrunn: Ikke-arier" – utkastelse fra leiligheten

 

I juni 1938 var nazi-partiet i Wien (NSDAP) årsak til at 2000 leieforhold ble sagt opp av byens boligformidlingskontor – alle med virkning fra 31. juli 1938. Blant de oppsagte var også enken etter postoverinspektør Ludwig Maier. Enkens mor, Anna Grossmann, hadde flyttet inn hos datteren etter Ludwig Maiers død. Irma protesterte forgjeves mot oppsigelsen. En venn av mannen, kjøpmann Hugo Singer, lot alle fire flytte inn i sin leilighet på fremleiekontrakt. Den lå i Obere Donaustrasse 43, inngang 12a, i Wiens andre distrikt, der det hovedsakelig var jødiske beboere.

 

Familien arbeidet med forberedelsene til utreise. Den første som Irma Maier brakte i sikkerhet, var den yngste datteren, Judith. Hun flyktet 10. desember 1938 til England med de såkalte barnetransportene. Senere giftet hun seg der med kjemikeren Hans Suschitzky, en barndomsvenn.

 

Ruth var for gammel til å være med på noen barnetransport, men moren kunne sende henne til Norge, der hun hadde mulighet til å fullføre skolegangen sin. Tre nervepirrende måneder etter Ruths avreise til Norge, den 29. april 1939, kunne mor og bestemor følge etter Judith til England.

 

Einwendung gegen Wohnungskündigung

"Med mottagelsen av kunngjøring K949/38 ser jeg meg nødsaget til å sende mine innvendinger. Jeg har alltid betalt leien punktlig, er enke etter en ansatt i postverket og har kun min enkepensjon. Jeg må forsørge to barn (Judith og Ruth) på 16 og 17 år. Min mor er 72 år, har nylig hatt et slagtilfelle og derfor krever hun all min tid. Det er helt ugjørlig for meg å finne annen bolig med en overkommelig leie innen den oppsatte fristen. Derfor er det umulig å flytte ut av denne leiligheten innen fristen løper ut. Jeg er derfor nødsaget til å fremlegge innvendinger, nemlig at ingen utkastelsesgrunn er gitt, og at omstendighetene for utflytting er umulige. Jeg fremmer følgende ansøkning: Man opphever herværende kunngjøring og erklærer den for ugyldig etter loven. Irma Maier." | DÖW, DB "Oppsigelsesgrunn: Ikke-arier"

 

 

>> Tilflukt i Norge

<< Ruth Maiers korte liv - innhold

 

Unterstützt von: